تداوم پیگیری سپرده گذاران موسسه کاسپین برای تحقق درخواستهایکی از این سپرده گذاران به خبرنگار ایرنا گفت: اعتراض ما به نحوه پرداخت سپرده ها ظرف 2 ماه گذشته است. وی که خواست نامش ذکر نشود افزود: در این مدت موسسه فرشتگان که با چندین مجموعه دیگر به عنوان کاسپین شناخته می شود حتی پنج درصد سپرده های مردم را هم برنگردانده است.
یکی دیگر از این سپرده گذاران گفت: در پی نظر مجلس مبنی بر رسیدگی قضایی به موضوع کاسپین انتظار است این موضوع سریعتر به نتیجه برسد و وضعیت ما تعیین تکلیف شود.
وی گفت: این پرونده هم اکنون به دستگاه قضایی ارسال شده اما ظرف این مدت خبری در مورد این موضوع منتشر نشده است.
این گروه حدود 80 نفره در پی حضور پلیس در محل و پس از بیان درخواستهایشان به آرامی از شعبه موسسه کاسپین خارج شده و محل را ترک کردند.
موسسه اعتباری کاسپین در چارچوب سیاستهای بانک مرکزی به منظور ساماندهی و تبدیل تعاونیهای اعتبار به موسسات از تجمیع تعاونیهای اعتبار ‘فرشتگان، امید جلین گرگان، کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرا مشهد، بدرتوس و پیوند’ از سال 1394 شکل گرفته و مشکلات تعاونیهای مورد اشاره با سهامدارانشان به آن منتقل شده است.
خبرنگار: فاطمه یوسفی **انتشار: حسین کریم زاده
1906/1858انتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید